Свържи се с нас

+359 89 552 4996 , +359 89 787 8978

Благодарим, че се свързахте!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Давам  съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт  във връзка с настоящото мое онлайн запитване, при необходимост, да бъдат  предоставени на дружества партньори на  сайта, които извършват доставка  на стоки (услуги), куриери, както и на производител/доставчик, с цел  обработка и отговор на моето запитване.

Запознат/а  съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с  последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на  достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.